Hva betyr likviditet?

likviditet

Likviditet er et uttrykk man ofte kommer innom i den økonomiske hverdagen, og spesielt når det kommer til boligkjøp. Ordet brukes ofte i bedriftssammenheng og handler rett og slett om evnen til å kjøpe. Når en bedrift er nylig oppstartet så er som regel likviditeten dårlig, ettersom utgiftene er større enn inntektene.

Likviditet benyttes ofte i boligsammenheng, og banken kan komme til å stille spørsmål til deg når du skal søke om boliglån. I denne sammenhengen er det også snakk om din evne til å kjøpe i forhold til hva du må låne.

Likviditet henger sammen med egenkapital

For at du skal ha positiv likviditet når du skal kjøpe bolig og søke om boliglån i banken, så er du avhengig av at du har minst 15 prosent av kjøpesummen som egenkapital. Hvis ikke vil ikke banken innvilge lånet, ettersom du har negativ likviditet. Dette er også et krav fra regjeringen, og ikke noe bankene har bestemt selv.

Likviditet i bedriftssammenheng

Men begrepet brukes først og fremst for bedrifter og deres økonomiske bæreevne. Man kan ved likviditet si noe om bedriftens betalingsevne og kjøpekraft, noe som i praksis betyr at bedriften alltid har nok penger til å betale de regningene som kommer. Man kan regne ut likviditet ved å se på hvilken kortsiktig gjeld bedriften har, og følgelig finne ut hvordan omløpsmidlene samsvarer med gjelden.

Man bruker ulike grader av likviditet for å vurdere likviditetsgraden til et selskap, og man deler det vanligvis opp i tre ulike grader, der man putter inn bedriftens nøkkeltall for å regne ut likviditetsgraden. Mange selskaper lager et eget likviditetsbudsjett for å holde oversikten over hvor mye penger de har tilgjengelige til enhver tid. Du kan lese mer om de tre ulike likviditetsgradene på Wikipedia.