Category Archives: Økonomi

Hva betyr likviditet?

Likviditet er et uttrykk man ofte kommer innom i den økonomiske hverdagen, og spesielt når det kommer til boligkjøp. Ordet brukes ofte i bedriftssammenheng og handler rett og slett om evnen til å kjøpe. Når en bedrift er nylig oppstartet så er som regel likviditeten dårlig, ettersom utgiftene er større